Rotavdrag

Tänk på att ni kan nyttja ROT avdrag på 30% av arbetskostnaden för upp till 100, 000 (50,000 sek/person och år) vid renovering.

I nuläget använder flertalet av våra kunder ROTavdrag vid renovering. Vi specificerar ROT avdraget direkt på offerten/ordern, så att ni kan se effekten och vad ni sparar.

Ni som kund behöver säkerställa villken summa ni har att nyttja för ROT avdrag (tänk på att ROT och RUT är samma pott). Ni måste också fylla i ordern med person nummer, fastighetsbeteckning eller bostadsrättsförening och brf organisationsnummer.  

Efter vi har arbetat hos er i 1-2 veckor får ni en faktura avseende er del av arbetskostnaden. När vi har fått er inbetalning fyller vi i ROT ansökan till skatteverket som efter ca 1 månad gör en utbetalning till oss på 30% av arbetskostnaden.

För mer information, klicka här för att gå in på skatteverkets hemsida.